About the moment

Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa w Parzynowie

....Zdjęcie starej szkoły

 Obecnie: 

Najstarsze wzmianki potwierdzające istnienie szkoły  w Parzynowie znajdują się w aktach Kurii Wrocławskiej i pochodzą z 1670 roku... 

Z kronik szkolnych...Szkoła Podstawowa w Parzynowie mieści się w Gminie Kobyla Góra, w powiecie ostrzeszowskim. Placówka ma bogatą historię. Najstarsze dokumenty potwierdzające istnienie Szkoły Podstawowej w Parzynowie znajdują się w aktach Kurii Wrocławskiej i pochodzą z 1670 roku.

W ciągu całej działalności szkoły, tylko w czasie okupacji niemieckiej, tj. w latach 1939 – 1945 nauczanie w  szkole było zakazane, a budynek służył jako mieszkanie i sklep dla okupantów niemieckich. Od 1945 roku Szkoła w Parzynowie została reaktywowana i działa, aż do dzisiaj. W nowej historii szkoły bardzo ważny był rok szkolny 1971/72, kiedy to rozpoczęto kapitalny remont jednego budynku i ukończono go w 1973 r.

Przez dziesięciolecia szkoła borykała się z brakiem sali gimnastycznej, a po likwidacji gimnazjów również z brakiem sal lekcyjnych. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się na korytarzu oraz w salach lekcyjnych i bieganiu po schodach, a uczniowie uczyli się w pomieszczeniach, które były zaadaptowane z szatni i biblioteki szkolnej. Dzieci nie mogły swobodnie rozwijać swych sportowych pasji i nie dawało im to równych szans w porównaniu z innymi szkołami.

W 2020 r. została oddana do użytku sala gimnastyczna, której proces budowy rozpoczęła ówczesna pani dyrektor,  Małgorzata Jędrzejewska wraz z Panem Wójtem, Wiesławem  Berskim, dzięki pozyskanym środkom, które pochodziły ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków własnych Gminy Kobyla Góra.

Już w styczniu 2021 szkoła uzyskała możliwość dobudowania dodatkowej części z salami lekcyjnymi dla uczniów klas wczesnoszkolnych. Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to aż 1 000 000,00 zł. i jest to ponad połowa wartości inwestycji.  Dzięki zaangażowaniu dyrektora, Grzegorza Szałkowskiego, Pana Wójta Wiesława Berskiego, lokalnych władz z Panią Sołtys Małgorzatą Matusiak na czele i wielu innych osób ze środowiska oraz pozyskaniu dodatkowych środków - dziś uczniowie z Parzynowa i okolic mogą uczyć się w warunkach, które pozwalają im konkurować z uczniami innych szkół, a o atrakcyjności placówki świadczy również fakt, że w ostatnim czasie zapisano do niej wielu uczniów spoza jej obwodu. Budynek nie tylko cieszy oko mieszkańców i gości, ale na co dzień stanowi lokalne centrum kultury i sportu. Nauczyciele swobodnie mogą prowadzić zajęcia lekcyjne, sportowe, spotkania poetyckie oraz różnego rodzaju eventy naukowe i artystyczne. Jest to teraz, niewątpliwie, wizytówka Parzynowa i ościennych wsi.

 

 

 

   178

Uczniów

     50

Przedszkolaków

    25 + 5

nauczycieli i pracowników szkoły

 

Join our newsletter!

Może znajdzie sie Ktoś do prowadzenia gazetki elektronicznej???